Weź udział w Olimpiadzie Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO!

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Dodatkowo wszyscy laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego technika informatyka, technika telekomunikacji oraz montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.

Terminarz olimpiady

1

etap szkolny (online)

09.11.2022 r.

12:00-15:00

Platforma konkursowa
2

etap okręgowy

06.03.2023 r.

3

etap centralny

24.04.2023 r.

Wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczestników, którzy zakwalifikowali się do II etapu. Informacje o ilości uzyskanych punktów dostępne są na platformie konkursowej, po zalogowaniu. Lista miejcowości i ośrodków, w których odbędzie się II etap zostanie udostępniona wkrótce.

Wyniki I etapu

Zadania

Zapraszamy do pobrania zestawów zadań wraz z rozwiązaniami z poprzednich edycji Olimpiady. Zadania dotyczą dziedziny teleinformatyki.

O Olimpiadzie

Głównym organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które od 25 lat organizuje ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA, adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace organizacyjne i finansowe koordynuje Oddział Bydgoski SEP. Od roku szkolnego 2022/2023 Stowarzyszenie Elektryków Polskich będzie organizowało również Olimpiadę Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO. Stałym współorganizatorem Olimpiady jest Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej. Za dobór zadań na poszczególne etapy Olimpiady odpowiada Komitet Główny, powoływany przez prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich spośród nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół średnich oraz innych specjalistów z dziedziny telekomunikacji i informatyki.

Olimpiada organizowana jest dla dwóch grup, tematyka pierwszej obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk, tematyka drugiej grupy dotyczy zawodu technik telekomunikacji. Zadania poszerzone są o dodatkowe zagadnienia zawarte w programie merytorycznym Olimpiady. Olimpiada jest trzyetapowa. Zadania konkursowe przygotowują nauczyciele akademiccy. Pierwszy etap odbędzie się na platformie online. Finał, zawody trzeciego etapu Olimpiady, w edycji 2022/2023 odbędzie się na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Olimpiada wspófinansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Regulamin

Program merytoryczny

Skład Komitetu Głównego

Kontakt

Sekretariat SEP Oddział Bydgoski SEP
ul. Krzysztofa Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz

e-mail: kontakt@polteleinfo.edu.pl

tel.: (52) 340 85 20