Weź udział w Olimpiadzie Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO!

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Dodatkowo wszyscy laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego technika informatyka, technika telekomunikacji oraz montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych. Olimpiada otrzymała dotację z Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Terminarz olimpiady

1

etap szkolny (online)

09.11.2022 r.

12:00-15:00

Platforma konkursowa
2

etap okręgowy

10.03.2023 r.

11:00-13:00

Miejsce II etapu
3

etap centralny

24.04.2023 r.

Wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami III Etapu Olimpiady. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniach 29-30 maja w Bydgoszczy. Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany do Państwa indywidualnie.

Zadania

Zapraszamy do pobrania zestawów zadań wraz z rozwiązaniami.

O Olimpiadzie

Głównym organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które od 25 lat organizuje ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA, adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace organizacyjne i finansowe koordynuje Oddział Bydgoski SEP. Od roku szkolnego 2022/2023 Stowarzyszenie Elektryków Polskich będzie organizowało również Olimpiadę Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO. Stałym współorganizatorem Olimpiady jest Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej. Za dobór zadań na poszczególne etapy Olimpiady odpowiada Komitet Główny, powoływany przez prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich spośród nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół średnich oraz innych specjalistów z dziedziny telekomunikacji i informatyki.

Olimpiada organizowana jest dla dwóch grup, tematyka pierwszej obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk, tematyka drugiej grupy dotyczy zawodu technik telekomunikacji. Zadania poszerzone są o dodatkowe zagadnienia zawarte w programie merytorycznym Olimpiady. Olimpiada jest trzyetapowa. Zadania konkursowe przygotowują nauczyciele akademiccy. Pierwszy etap odbędzie się na platformie online. Finał, zawody trzeciego etapu Olimpiady, w edycji 2022/2023 odbędzie się na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Olimpiada wspófinansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Regulamin

Program merytoryczny

Skład Komitetu Głównego

Kontakt

Sekretariat SEP Oddział Bydgoski SEP
ul. Krzysztofa Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz

e-mail: kontakt@polteleinfo.edu.pl

tel.: (52) 340 85 20